facebook skype

Годишни Технически Прегледи


Документи които трябва да носите за преминаване на годишен техничски преглед.

- свидетелство за регистрация на МПС – малък и голям талон (допуска се копие на големия талон)
- платен данък за текущата година. До 31 март може и с данъка от предишната година. Ако колата се води на инвалид се представя решението от ТЕЛК
- застраховка Гражданска отговорност за годината, през която се извършва текущия

годишен техничски преглед - документ за техническата изправност на монтирана в МПС газова уредба /паспорт/
- знак за извършен
годишен техничски преглед от предходната година, ако има такъв
- документ за самоличност на лицето, което представя автомобила за преминаване на

годишен техничски преглед.

Допълнителна информация:

- за леки автомобили с газова уредба трябва да се представи паспорт на газовата уредба и трябва да разполага със стикер “GAS” на задното стъкло
- новите автомобили минават
годишен техничски преглед на 3 години след първоначалното закупуване, след това на 2 години и после на всяка година.
- товарни автомобили до 3.5 тона, които са на повече от 10 години минават преглед на 6 месеца
- товарни автомобили до 3.5 тона под 10 години се явяват на преглед ежегодно
- таксиметровите автомобили са длъжни да се явят на
годишен техничски преглед през 6 месеца.

Глобите от КАТ, ако карате с изтекъл/невалиден годишен технически преглед са глоба с фиш на стойност до 50 лева или акт, при който освен глоба ще ви бъдат отнети 5 контролни точки.
Също така застрахователите може да ви откажат изплащане на обезщетение по застраховка “Каско” тъй като сте управлявали автомобила без валиден годишен техничски преглед.