facebook skype

За нас


Сикст Автосервиз, упражнява дейност по техническо обслужване и ремонти на леки,лекотоварни и товарни моторни превозни средства.

Основните цели на фирмата са свързани с изграждането на модерна и добре екипирана сервизна база, която да създаваза условия за бърз, качествен и ценово ориентиран подхот към обслужването на клиентите.

Усилията на екипа ни са фокусирани върху корпоративни и индивидуални клиентски потребности, които да отговорят на новите пазарни условия и бизнес климат.

При нас работят отлични специалисти в авторемонтите операции, с техническо образованиеrnи дългогодишен опит в областта. Работейки със срок на изпитване първоначално –те имат щанс да покажат и в последствие развият своя професионализъм.


За качеството гарантираме със строг контрол и мониторинг, който се упражнява от управленския екип – инженери със специалност “Двигатели с вътрешно горене“,лично заинтересовани от доброто изпълнение на зададените операций.

Сервизът е сертифициран по международен стандарт ISO 9001:2000 , с цел непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите стоки и услуги.


През годините саумяхме да се наложим, като един от малкото независими сервизи,предлагащ пълна гама дейности и затворен вътрешен цикъл на работа.