facebook skype

ГОДИШНИПРЕГЛЕДИ

авторемонти

доверенсервиз

                                                        Годишни Технически Прегледи - Източна Тангена 47

Документи които трябва да носите за преминаване на годишен техничски преглед.

- свидетелство за регистрация на МПС – малък и голям талон (допуска се копие на големия талон)
- платен данък за текущата година. До 31 март може и с данъка от предишната година. Ако колата се води на инвалид се представя решението от ТЕЛК
- застраховка Гражданска отговорност за годината, през която се извършва текущия 

годишен техничски преглед - документ за техническата изправност на монтирана в МПС газова уредба /паспорт/
- знак за извършен 
годишен техничски преглед от предходната година, ако има такъв
- документ за самоличност на лицето, което представя автомобила за преминаване на 

годишен техничски преглед.

нашите услуги